Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt.

Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Survey som hjälper företag att analysera/förbättra sitt erbjudande genom feedback från marknaden i realtid. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Länk till Aktietorget

 

Nedan redovisas viktiga händelser i Bolagets historia:

2011 – Mobispine AB säljer operatörsverksamheten till australienska Soprano Design Pty.

2012 – Bolaget omarbetar sin strategi till att fokusera på produkterna Salesboost och Workforce och ändrar sitt namn från Mobispine AB till Jojka Communications AB.

2013 – Nuvarande VD Rutger Linquist anställs.

2014 – Ett antal strategiskt viktiga kundkontrakt säkras som genererar volymtillväxten som exempel kan nämnas Consortio, Fashion Group, Tallink, Björn Borg Retail och NetnONet . Bolaget investerar i dygnet-runt-support för driften och byter serverhall. Volymökning i antal skickade SMS 2014 mot 2013: +193%.

2015 – Bolagets nya plattform JSG3.0 tas i drift. Volymökning i antal skickade SMS jan-april 2015 mot motsvarande period 2014: +104%. Bolaget gör ”all time high” i september vad gäller volym och omsättning.