Styrelse

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Samtliga styrelseledamöter valdes på Årsstämman den 21 maj 2015. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en särskild instruktion. Jojkas styrelse består av tre ledamöter.

 

Styrelseordförande

Lars Nordlander, 1962

Utbildning: Maskiningenjör, IFL/Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag:
Wave Stockholm AB, styrelsesuppleant

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
VWR International, VD
Textron Fluid&Power, Försäljningsdirektör Europe&Asia
Benzler TBA, VD (Holland)
Benzler BV, VD (Belgien)

 

Styrelseledamot/VD

Rutger Lindquist, 1969

Utbildning: IHM Business School, marknadsekonomi

Övriga uppdrag: inga

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Adquota AB, VD
Aspiro AB, Country Manager

 

Styrelseledamot

Carl Ekerling , 1974

Utbildning: Civilingenjör Kemi, KTH, MBA Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag:
BrainHeart Energy Sweden AB, CFO

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Datscha AB, VD
Stronghold Invest, Affärsutveckling

 

Revisor

Anders Ericsson, 1963

Allegretto Revison