Investor Relations

Aktietorget

Jojka är noterat på Aktietorget.

Till aktietorget ›

Bolagsrapporter

Se bolagsrapporter och nyheter via Cision.

Till bolagsrapporter ›

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Samtliga styrelseledamöter valdes på Årsstämman den 21 maj 2015. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en särskild instruktion. Jojkas styrelse består av tre ledamöter.

Lars Nordlander (1962)

Styrelseordförande

Utbildning: Maskiningenjör, IFL/Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag:
Wave Stockholm AB, styrelsesuppleant

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
VWR International, VD
Textron Fluid&Power, Försäljningsdirektör Europe&Asia
Benzler TBA, VD (Holland)
Benzler BV, VD (Belgien)

Rutger Lindquist (1969)

Styrelseledamot / VD

Utbildning: IHM Business School, marknadsekonomi

Övriga uppdrag:
Inga

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Adquota AB, VD
Aspiro AB, Country Manager

Carl Ekerling (1974)

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör Kemi, KTH, MBA Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag:
BrainHeart Energy Sweden AB, CFO

Tidigare uppdrag och övrig erfarenhet:
Datscha AB, VD
Stronghold Invest, Affärsutveckling

Jan Swedin

Styrelseledamot

Utbildning: Gymnasieingenjör

Övriga uppdrag:
Grundare av IT Gården

Styrelseuppdrag I sammandrag:
Inyett
To Sign
Rögle BK

Anders Ericsson (1963)

Revisor

Allegretto Revison