Affärsidé och Vision

Affärsidé och vision

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Jojkas vision är att SMS som kommunikationsmedel skall ersätta alternativa sätt att kommunicera i framtiden.